Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення Лащівської сільської  ради від 21.06.2017 р.  №21/02  «Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати на 2018 рік»

1. Вид регуляторного акта:

Рішення сільської  ради

2. Назва регуляторного акта:

«Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати на  2018 рік».

3. Дата прийняття та номер:

           21 червня 2017р. №21/02.

4. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Виконавчий комітет сільської  ради.

5. Цілі прийняття акта:

Рішення сільської  ради від 21.06..2017р. №21/02 «Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати на 2018 рік» прийнято з метою:

  • забезпечення ефективного використання земельного фонду сільської  ради;
  • збільшення надходжень коштів за користування  землею до бюджету;
  • диференційний підхід до суб»єктів  права власності  земельних ділянок ;
  • врегулювання відносин, пов’язаних з застосуванням коефіцієнту до ставки земельного податку для визначення річної  плати за земельні ділянки на території сільської ради;
  • відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

6. Строк виконання заходів з відстеження результативності ( за три місяці до закінчення дії акту): з 01.09.2018 по 30.09.2018 року.

7. Тип відстеження:повторне.

8. Методи одержання результатів відстеження результативності: Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують земельний податок.  

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені  показники результативності:

- обсяги надходжень земельного податку до сільського бюджету;

- динаміка кількості платників земельного податку;
          -  рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників земельного  податку.

         -      загальна площа земельних ділянок  ради;

-     рівень інформованості фізичних та юридичних осіб, ознайомлених з процедурою розрахунку річної  плати за землю.

Кількісні  значення показників результативності регуляторного акта:

Показники результативності

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Станом на 01.09.2018 року

Земельний податок з юридичних осіб (тис. грн.)

2,066

0,997

1,143

0,075

Земельний податок з фізичних осіб (тис. грн.)

6,874

7,241

37,150

30,790

Всього

8,940

8,238

38,293

30,865


10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей:

За час дії рішення сільської ради «Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2018 рік»  відбувся позитивний вплив щодо надходження земельного податку  до сільського  бюджету  ради, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило:
- поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  громади;
- збільшення суспільних благ на території сільської  ради.

11. Цей  звіт оприлюднений на сайті Лащівської сільської ради.


Сільський голова                                                                   Т. Дворнікова

 

Звіт                                                                              

 про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Лащівської сільської ради  від  21.06.2017 року№21/01  “ Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ”

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення сільської ради  від 21.06.2017 року№21/01“Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік”

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Виконавчий комітет сільської ради

3. Цілі прийняття акта:

Рішення сільської ради  ради від 21.06. 2017 року№21/01 “Про встановлення  місцевих податків і зборів  на 2018 рік ”  прийнято з метою:

1) встановлення на території сільської ради  місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим кодексом України переліку і в межах визначених Кодексом граничних розмірів ставок;

2) отримання до доходної частини сільського  бюджету відповідних надходжень;

3) відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів;

4) сприяння ефективній роботі суб’єктів господарювання.

4. Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності ( за три місяці до закінчення дії акту : з 02 вересня  2018 по  30 вересня 2017 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного регуляторного акта:

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- динаміка кількості платників (у розрізі місцевих податків і зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків і зборів до сільського бюджету.   

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

 

Обсяг надходжень до місцевого бюджету, (тис.грн.)

2017 рік

2018 рік

(очікувані)

Відхилення (+,-)

Місцеві податки та збори, в т. ч.:

40,522

37984

-2538

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

12,308

11,200

-1108

Транспортний податок

-

-

-

Єдиний податок для 1 – П груп

28,214

26,784

-1430

Туристичний збір

-

-

-


9.Цей звіт оприлюднений на сайті Лащівської сільської ради .

Сільський голова                                               Т. Дворнікова