ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СОРОК ДРУГА  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    13листопада2019 року                    с.Лащова                      №43/03

   

 Про звіт сільського голови

 щодо  здійснення державної

 регуляторної політики  Лащівською

 сільською радою у 2019 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Звіт сільського голови  про  здійснення державної регуляторної політики Лащівською сільською  в 2019 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  про  здійснення державної регуляторної політики   Лащівською сільською радою в 2019 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

  Сільський голова                                                                   Т.Дворнікова                                               

   Додаток  1

                                                                         до рішення сільської ради                                                                                         

                                                                         від 13.11.2019 року №42/03

                                                                                                                                   

ЗВІТ

сільського голови  про  здійснення державної регуляторної політики

у 2019  році

      Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ( далі –Закон), сільська рада заслуховує  щорічний звіт сільського голови  про здійснення державної регуляторної політики .  

     На виконання основних засад  державної регуляторної політики, передбачених  Законом ,  регуляторна  діяльність сільської радиу сфері господарської діяльності  спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування  та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання  у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що  встановлені Конституцією та законами України.

       Регуляторна діяльність -це діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється сільською радою в порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією Українита законодавчими актами.

       В сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку планування, підготовки, прийняття,  відстеження та перегляду  регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Законі та  Регламенті сільської ради.

       Повноваження  з питань реалізації державної регуляторної політики в сільській раді  покладені на  постійну комісію з питань планування, бюджету та  фінансів  (далі - відповідальна постійна комісія).

       Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону   щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

     Планом     діяльності    з    підготовки   проектів регуляторних актів на 2019 рік було  передбачено підготовка та прийняття трьох регуляторних актів:

 

  • «Про встановлення  місцевих податків і зборів на 2020 рік»;
  • «Про встановлення  ставок  земельного податку та пільг з його сплати на 2020 рік»;
  • Про порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та типовий договір оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Лащова.

     При підготовці запланованих  проектів регуляторних актівта аналізів  їх регуляторного впливу застосовувала процедура, виписана Законом та Регламентом сільської ради, а саме проекти та аналізи  розглядались на сесії, оприлюднювались  на сайті сільської ради для отримання зауважень та пропозицій, про що друкувалось відповідне оголошення в районній газеті

« Тальнівщини», відповідальна комісія робила експертний висновок  та всі ці документи направлялись в Державну  регуляторну службу  України.

      Після отримання пропозицій щодо вдосконалення  проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу, сільська рада  розглядала на сесії та приймала  рішення з врахуванням наданих пропозицій та зауважень.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було прийнято, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

      Всього сільською радою  в  2019р. прийнято  3  регуляторних акти, які передбачалось прийняти  планом регуляторної діяльності.

      Станом на 01.11.2019 року у   сільській раді є 3  діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

       Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

      З цією метою проводилось  відстеження результативності прийнятих в 2018 році регуляторних актів, термін дії яких закінчується в 2019 році.

       Базове відстеження результативності регуляторних  актів  проводилось  до дня набрання чинності цимирегуляторнимиактами.

      Повторне відстеження результативності здійснювалосьза три місяці до дня закінченнядії  рішень та оприлюнено на саті  сільської ради.

    Лащівська сільська  рада планує у 2020 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

   Сільський голова                                   Т. Дворнікова   

 

 

ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ               

                  РІШЕННЯ

 

    13листопада2019 року                    с.Лащова                      №42/04

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актів  Лащівської сільської ради на 2020рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",  врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2020рік (додається)

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  Лащівської сільської ради на 2020рік до 15 грудня 2019 року  на сайті сільської ради.

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  Лащівської сільської ради на 2020 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

    Сільський голова                                                            Т.Дворнікова  

 

 

                                                        Додаток                                                                                                                                                           до рішення Лащівсько сільської ради                                                                                                                                                              від 13.11.2019р.  року    № 42/04

 

            ПЛАН

діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів

Лащівської сільської ради

на 2020 рік

 

№ з/п

Вид документ

та

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття проекту регуляторного акта

Термін підготовки проекту регуляторного акта

Розробник

Джерело оприлюднення

1

Рішення ради

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Травень – червень 2020року

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Районні ЗМІ, або сайт сільської ради

2

Рішення ради

Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2021 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Травень – червень 2020року

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Районні ЗМІ, або сайт сільської ради

 

Секретар сільської ради                                                       Л. Данилюк