ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїни
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштівмісцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

Бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівськасільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядникакоштівмісцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Лащiвськасiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменуваннявідповідальноговиконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0110150 )

0150

  0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльностіобласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разіїїстворення), міської, селищної, сільської рад

23314514000

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Функціональноїкласифікаціївидатків та кредитування бюджету)

(найменуваннябюджетноїпрограмизгідно з Типовою програмноюкласифікацієювидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань –754094гривень , у тому числізагального фонду – 754094гривень та спеціального фонду – 0гривень .

 

 

5. Підстави для виконаннябюджетноїпрограми

 

 

Бюджеетний кодекс Україниіззмінамивнесеними Урядом  на розглядВерховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцевесамоврядування в Україні";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового перелікубюджетнихпрограм та результативнихпоказниківїхвиконання для місцевихбюджетів";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2015р.№648 "Про затвердженнятипових форм бюджетнихзапитів для формуваннямісцевихбюджетів" іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2018р. №617.;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 20.09.2017р. №793 "Про затвердженняскладових з програмноїкласифікації та кредитуваннямісцевихбюджетів".;
Закону України"ПроДержавний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозніпоказникивизначенняіндексуподаткоспроможностімісцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом МіністерствафінансівУкраїнивід 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 21 серпня 2018р. за №953/32405(іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2019р);
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р. №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілідержавноїполітики, на досягненняякихспрямованареалізаціябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Цільдержавноїполітики

 

 

7. Мета бюджетноїпрограми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльностіобласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разіїїстворення), міської, селищної, сільської рад та їхвиконавчихкомітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завданнябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпеченнявиконаннянаданихзаконодавствомповноважень

 

 

9. Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпеченнявиконаннянаданихзаконодавствомповноважень

754 094

0

754 094

 

 

Усього

754 094

0

754 094

 

 

10. Перелікмісцевих / регіональнихпрограм, щовиконуються у складібюджетноїпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменуваннямісцевої / регіональноїпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Інформатизаціясільської ради на 2020 рік

28 100

0

28 100

 

 

2

Підтримка органу місцевогосамоврядування

725 994

0

725 994

 

 

 

Усього

754 094

0

754 094

 

 

11. Результативніпоказникибюджетноїпрограми

 

 


з/п

Показники

Одиницявиміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьштатниходиниць

од.

штатнийрозпис

4,75

0,00

4,75

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількістьотриманихлистів, звернень, заяв, скарг

од.

внутрішнійоблік

685,00

0,00

685,00

 

 

 

кількістьприйнятих нормативно-правовихактів

од.

внутрішнійоблік

3,00

0,00

3,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьвиконанихлистів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

внутрішнійоблік

144,21

0,00

144,21

 

 

 

кількістьприйнятих нормативно-правовихактів на одного працівника

од.

внутрішнійоблік

0,63

0,00

0,63

 

 

 

витрати на утриманняоднієїштатноїодиниці

тис.грн.

кошторис

158756,64

0,00

158756,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівникмісцевогофінансового органу / заступник керівникамісцевогофінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїни
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштівмісцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

Бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівськасільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядникакоштівмісцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Лащiвськасiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменуваннявідповідальноговиконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0113242 )

3242

  1090

Інші заходи у сферісоціальногозахисту і соціальногозабезпечення

23314514000

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Функціональноїкласифікаціївидатків та кредитування бюджету)

(найменуваннябюджетноїпрограмизгідно з Типовою програмноюкласифікацієювидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань –13100гривень , у тому числізагального фонду – 13100гривень та спеціального фонду – 0гривень .

 

 

5. Підстави для виконаннябюджетноїпрограми

 

 

Бюджеетний кодекс Україниіззмінамивнесеними Урядом  на розглядВерховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцевесамоврядування в Україні";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового перелікубюджетнихпрограм та результативнихпоказниківїхвиконання для місцевихбюджетів";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2015р.№648 "Про затвердженнятипових форм бюджетнихзапитів для формуваннямісцевихбюджетів" іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2018р. №617.;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 20.09.2017р. №793 "Про затвердженняскладових з програмноїкласифікації та кредитуваннямісцевихбюджетів".;
Закону України"ПроДержавний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозніпоказникивизначенняіндексуподаткоспроможностімісцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом МіністерствафінансівУкраїнивід 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 21 серпня 2018р. за №953/32405(іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р);
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р. №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№985/33956 від 28.08.2019р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілідержавноїполітики, на досягненняякихспрямованареалізаціябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Цільдержавноїполітики

 

 

7. Мета бюджетноїпрограми

 

 

Забезпеченнядіяльностііншихзакладів у сферісоціальногозахисту і соціальногозабезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завданнябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпеченнянаданняодноразовоїфінансовоїдопомоги

 

 

9. Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Проведенняіншихрегіональнихзаходів, спрямованих на соціальнийзахист і соціальнезабезпечення

13 100

0

13 100

 

 

Усього

13 100

0

13 100

 

 

10. Перелікмісцевих / регіональнихпрограм, щовиконуються у складібюджетноїпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменуваннямісцевої / регіональноїпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Турбота

13 100

0

13 100

 

 

 

Усього

13 100

0

13 100

 

 

11. Результативніпоказникибюджетноїпрограми

 

 


з/п

Показники

Одиницявиміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьодержувачіводноразовоїфінансовоїдопомоги

осіб

кошторис

5,00

0,00

5,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньомісячнийрозміродноразовоїфінансовоїдопомоги

грн.

згіднорозрахунку

2600,00

0,00

2600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількостіосіб, якимпротягом року наданоодноразовуфінансовудопомогу (порівняно з минулим роком)

відс.

згіднорозрахунку

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівникмісцевогофінансового органу / заступник керівникамісцевогофінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0114030 )

4030

  0824

Забезпечення діяльності бібліотек

23314514000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –58717 гривень , у тому числі загального фонду – 58552 гривень та спеціального фонду – 165 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджеетний кодекс України із змінами внесеними Урядом  на розгляд Верховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових з програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів".;
Закону України"Про  Державний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозні показники визначення індексу  податкоспроможності місцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом Міністерства фінансів України від 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018р. за №953/32405(із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019р №336 "Про внесення змін до деяких наказів  Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №985/33956 від 28.08.2019р);
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019р. №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№985/33956 від 28.08.2019р
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Указ Президента України №490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

58 552

165

58 717

 

 

Усього

58 552

165

58 717

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма розвитку культури і мистецтв ,забезпечення громадян на бібліотечне обслуговування

58 717

0

58 717

 

 

 

Усього

58 717

0

58 717

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

відділ культури

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

Тальнівської РДА

 

 

 

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

звіт

5852,00

0,00

5852,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

звіт

295,00

0,00

295,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис. примірників

звіт

5587,00

0,00

5587,00

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис. примірників

звіт

100,00

0,00

100,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис. примірників

звіт

696,00

0,00

696,00

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.грн.

звіт

98,26

0,00

98,26

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на придбання одного примірника книжок

грн.

звіт

103,97

0,00

103,97

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс.

звіт

26,50

0,00

26,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїни
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштівмісцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівськасільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядникакоштівмісцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Лащiвськасiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменуваннявідповідальноговиконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0114060 )

4060

  0828

Забезпеченнядіяльностіпалаців i будинківкультури, клубів, центрівдозвілля та iншихклубнихзакладів

23314514000

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Функціональноїкласифікаціївидатків та кредитування бюджету)

(найменуваннябюджетноїпрограмизгідно з Типовою програмноюкласифікацієювидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань –69745гривень , у тому числізагального фонду – 65315гривень та спеціального фонду – 4430гривень .

 

 

5. Підстави для виконаннябюджетноїпрограми

 

 

Бюджеетний кодекс Україниіззмінамивнесеними Урядом  на розглядВерховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцевесамоврядування в Україні";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового перелікубюджетнихпрограм та результативнихпоказниківїхвиконання для місцевихбюджетів";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2015р.№648 "Про затвердженнятипових форм бюджетнихзапитів для формуваннямісцевихбюджетів" іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2018р. №617.;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 20.09.2017р. №793 "Про затвердженняскладових з програмноїкласифікації та кредитуваннямісцевихбюджетів".;
Закону України"ПроДержавний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозніпоказникивизначенняіндексуподаткоспроможностімісцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом МіністерствафінансівУкраїнивід 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 21 серпня 2018р. за №953/32405(іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р. №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р;
Закон України "Про культуру";
Наказ Міністерствакультури і мистецтвУкраїнивід 04.12.2004р.№835 "Положення про клубне формування закладу культурисистемиміністерствакультури і мистецтвукраїни"
Указ Президента України №485/2000 "Про державнупідтримкуклубнихзакладів".

 

 

6. Цілідержавноїполітики, надосягненняякихспрямованареалізаціябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Цільдержавноїполітики

 

 

7. Мета бюджетноїпрограми

 

 

Наданняпослуг з організації культурного дозвіллянаселення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завданнябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпеченняорганізації культурного дозвіллянаселення і зміцненнякультурнихтрадицій 

 

 

9. Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпеченняорганізації культурного дозвіллянаселення і зміцненнякультурнихтрадицій 

65 315

4 430

69 745

 

 

Усього

65 315

4 430

69 745

 

 

10. Перелікмісцевих / регіональнихпрограм, щовиконуються у складібюджетноїпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменуваннямісцевої / регіональноїпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програмарозвиткукультури і мистецтв,охоронакультурноїспадщини

65 315

4 430

69 745

 

 

 

Усього

65 315

4 430

69 745

 

 

11. Результативніпоказникибюджетноїпрограми

 

 


з/п

Показники

Одиницявиміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьустанов - усього

од.

загальнізбори

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількістьустанов у тому числікількістьгуртків

од.

звіт

4,00

0,00

4,00

 

 

 

кількістьустанов у тому числіклубів

од.

загальнізбори

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатнийрозпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівнихпрацівників

од.

штатнийрозпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

видаткизагального фонду на забезпеченнядіяльностіпалаців, будинківкультури, клубів та іншихзакладів клубного типу

тис.грн.

бюджет

65315,00

4430,00

69745,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьзаходів, якізабезпечуютьорганізацію культурного дозвіллянаселення

од.

план

53,00

53,00

106,00

 

 

 

кількістьвідвідувачів - усього

осіб

звіт

2636,00

0,00

2636,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середнівитрати на одного відвідувача

грн.

звіт

24,78

1,68

26,46

 

 

 

середнівитрати на проведення одного заходу

грн.

звіт

1232,36

83,58

1315,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівникмісцевогофінансового органу / заступник керівникамісцевогофінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0116013 )

6013

  0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

23314514000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –96430 гривень , у тому числі загального фонду – 22270 гривень та спеціального фонду – 74160 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджеетний кодекс України із змінами внесеними Урядом  на розгляд Верховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових з програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів".;
Закону України"Про  Державний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозні показники визначення індексу  податкоспроможності місцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом Міністерства фінансів України від 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018р. за №953/32405(із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019р №336 "Про внесення змін до деяких наказів  Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №985/33956 від 28.08.2019р);
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019р. №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№985/33956 від 28.08.2019р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення належної та безперебійної роботи  водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

22 270

74 160

96 430

 

 

Усього

22 270

74 160

96 430

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Питна вода  та питне водозабезпечення населення с. Лащова на 2019-2020 роки

22 270

74 160

96 430

 

 

 

Усього

22 270

74 160

96 430

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

22270,00

74160,00

96430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

М.П.