ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0116030 )

6030

  0620

Організація благоустрою населених пунктів

23314514000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –29722 гривень , у тому числі загального фонду – 29722 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджеетний кодекс України із змінами внесеними Урядом  на розгляд Верховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових з програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів".;
Закону України"Про  Державний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозні показники визначення індексу  податкоспроможності місцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом Міністерства фінансів України від 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018р. за №953/32405(із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019р №336 "Про внесення змін до деяких наказів  Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №985/33956 від 28.08.2019р);
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019р. №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№985/33956 від 28.08.2019р
Закон України "Про благоустрій населених пунктів України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2009року №1320-р "Про національний план дій щодо підвищення благоустрою населених пунктів та прилеглих до них  територій".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня благоустрою села

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

29 722

0

29 722

 

 

Усього

29 722

0

29 722

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма покращення благоустрою , упорядкування , санітарного стану та зовнішнього освітлення

29 722

0

29 722

 

 

 

Усього

29 722

0

29 722

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

29722,00

0,00

29722,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0117130 )

7130

  0421

Здійснення  заходів із землеустрою

23314514000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1500 гривень , у тому числі загального фонду – 1500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджеетний кодекс України із змінами внесеними Урядом  на розгляд Верховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових з програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів".;
Закону України"Про  Державний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозні показники визначення індексу  податкоспроможності місцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом Міністерства фінансів України від 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018р. за №953/32405(із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019р №336 "Про внесення змін до деяких наказів  Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №985/33956 від 28.08.2019р);
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019р. №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№985/33956 від 28.08.2019р
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №559 "Про містобудівний кадастр";
Програми корегування топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села на 201-2021 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

1 500

0

1 500

 

 

Усього

1 500

0

1 500

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма здійснення землеустрою на території Лащівської сільської ради

1 500

0

1 500

 

 

 

Усього

1 500

0

1 500

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення інвентаризації земель

тис.грн.

кошторис

1500,00

0,00

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїни
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштівмісцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівськасільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядникакоштівмісцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Лащiвськасiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменуваннявідповідальноговиконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0117461 )

7461

  0456

Утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоїінфраструктури за рахуноккоштівмісцевого бюджету

23314514000

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Функціональноїкласифікаціївидатків та кредитування бюджету)

(найменуваннябюджетноїпрограмизгідно з Типовою програмноюкласифікацієювидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань –6000гривень , у тому числізагального фонду – 6000гривень та спеціального фонду – 0гривень .

 

 

5. Підстави для виконаннябюджетноїпрограми

 

 

Бюджеетний кодекс Україниіззмінамивнесеними Урядом  на розглядВерховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцевесамоврядування в Україні";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового перелікубюджетнихпрограм та результативнихпоказниківїхвиконання для місцевихбюджетів";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2015р.№648 "Про затвердженнятипових форм бюджетнихзапитів для формуваннямісцевихбюджетів" іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2018р. №617.;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 20.09.2017р. №793 "Про затвердженняскладових з програмноїкласифікації та кредитуваннямісцевихбюджетів".;
Закону України"ПроДержавний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозніпоказникивизначенняіндексуподаткоспроможностімісцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом МіністерствафінансівУкраїнивід 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 21 серпня 2018р. за №953/32405(іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р. №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р;;
ЗаконУкраїни "Про автомобільні дороги";
Закон Ураїни "Про дорожнійрух "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілідержавноїполітики, на досягненняякихспрямованареалізаціябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Цільдержавноїполітики

 

 

7. Мета бюджетноїпрограми

 

 

підвищеннясоціальногорівняжиттянаселення в планізабезпеченняавтомобільнихперевезеньпасажирів та вантажів,покращеннятехнічного стану асфальтового покриття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завданнябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоїінфраструктури за рахуноккоштівмісцевого бюджету

 

 

2

Утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоїінфраструктури за рахуноккоштівмісцевого бюджету

 

 

9. Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

6 000

0

6 000

 

 

10. Перелікмісцевих / регіональнихпрограм, щовиконуються у складібюджетноїпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменуваннямісцевої / регіональноїпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Будівництво, реконструкція, ремонт та утриманнявулиць і доріг села Лащова

6 000

0

6 000

 

 

 

Усього

6 000

0

6 000

 

 

11. Результативніпоказникибюджетноїпрограми

 

 


з/п

Показники

Одиницявиміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівникмісцевогофінансового органу / заступник керівникамісцевогофінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МіністерствафінансівУкраїни
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштівмісцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівськасільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядникакоштівмісцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

Лащiвськасiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(найменуваннявідповідальноговиконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0118311 )

8311

  0511

Охорона та раціональневикористанняприроднихресурсів

23314514000

 

 

 

(код Програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код Функціональноїкласифікаціївидатків та кредитування бюджету)

(найменуваннябюджетноїпрограмизгідно з Типовою програмноюкласифікацієювидатків та кредитуваннямісцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсягбюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань –420гривень , у тому числізагального фонду – 0гривень та спеціального фонду – 420гривень .

 

 

5. Підстави для виконаннябюджетноїпрограми

 

 

Бюджеетний кодекс Україниіззмінамивнесеними Урядом  на розглядВерховної Ради України разом із ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік;
Закон України "Про місцевесамоврядування в Україні";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового перелікубюджетнихпрограм та результативнихпоказниківїхвиконання для місцевихбюджетів";
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2015р.№648 "Про затвердженнятипових форм бюджетнихзапитів для формуваннямісцевихбюджетів" іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 17.07.2018р. №617.;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 20.09.2017р. №793 "Про затвердженняскладових з програмноїкласифікації та кредитуваннямісцевихбюджетів".;
Закону України"ПроДержавний бюджет України на 2020 рік";
Прогнозніпоказникивизначенняіндексуподаткоспроможностімісцевого бюджету на 2021 та2022 роки, доведені листом МіністерствафінансівУкраїнивід 05.09.2019р. №05110-14-6/22263;
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 03.08.2018р. №668,зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 21 серпня 2018р. за №953/32405(іззмінамивнесеними наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за №985/33956 від 28.08.2019р);
Наказ МіністерствафінансівУкраїнивід 07.08.2019р. №336 "Про внесеннязмін до деякихнаказівМіністерствафінансівУкраїни",зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№985/33956 від 28.08.2019р
Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 17.09.1996 року №1147 іззмінами та доповненнями "Про затверджеенняперелкувидівдіяльності ,що належать до природоохороннихзаходів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілідержавноїполітики, на досягненняякихспрямованареалізаціябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Цільдержавноїполітики

 

 

7. Мета бюджетноїпрограми

 

 

Проведенняефективної і цілеспрямованоїдіяльностіорганізації і координаціїзаходівщодоохоронинавколишнього природного середовища, забезпеченняекологічноїбезпеки, раціональноговикористання і відтворенняприроднихресурсів на перспетиву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завданнябюджетноїпрограми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

охорона та раціональневикористанняприроднихресурсів

 

 

9. Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрямивикористаннябюджетнихкоштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

охорона та раціональневикористанняприроднихресурсів

0

420

420

 

 

Усього

0

420

420

 

 

10. Перелікмісцевих / регіональнихпрограм, щовиконуються у складібюджетноїпрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменуваннямісцевої / регіональноїпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Охоронанавколишнього природного середовища

0

420

420

 

 

 

Усього

0

420

420

 

 

11. Результативніпоказникибюджетноїпрограми

 

 


з/п

Показники

Одиницявиміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Лащівськасільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівникмісцевогофінансового органу / заступник керівникамісцевогофінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 р. № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

26490266

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 ( 0119770 )

9770

  0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

23314514000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –64000 гривень , у тому числі загального фонду – 64000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний Кодеск України.;
Закон України "Про місцеве самоврядування"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

підтримка районної програми  охорони здоровя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

підтримка районної програми по наданню первинної допомоги населенню

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

 

64 000

0

64 000

 

 

Усього

64 000

0

64 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Фінансова підтримка первинної медико-санітарної допомоги в Лащівській сільській раді

64 000

0

64 000

 

 

 

Усього

64 000

0

64 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

08.01.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.