TSIGN

 

ЛАЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                                          ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН  ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від   09.01. 2019 року №

с.Лащова

 

Про  затвердження паспортів

бюджетних програм сільської ради

на 2019 рік

 

   Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  10.09.2014 року за №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільовий метод» , наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018року №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018 року за №1406/32858, рішення Лащівської сільської ради від 21.12.2018 року №35/13 «Про сільський бюджет на 2019 рік»:

    1.Затвердити  паспорти бюджетних програм сільської ради на 2019 рік за   КПК0110150;0113242;0114030;0114060;0116030;0117130;

0117461;0118311(додаються).

    2.Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера  Лащівської сільської ради  Гудиму Т.П.

     3.Секретарю Лащівської сільської ради  Данилюк Л.А.оприлюднити  паспорти бюджетних програм за КПК 0110150;0113242;0114030;0114060;0116030;0117130;0117461;0118311.   

    4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                  Т.В.Дворнікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження № 7від 16.01.2019р

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –748720 гривень , у тому числі загального фонду – 748720 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про  службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 №Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів  у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства  фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "(із змінами ,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складовихз програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

748 720

0

0

748 720

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

4,75

0,00

4,75

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

внутрішній облік

677,00

0,00

677,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

внутрішній облік

142,50

0,00

142,50

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

внутрішній облік

0,42

0,00

0,42

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

кошторис

157625,00

0,00

157625,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження  №7 від 16,01,2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –34200 гривень , у тому числі загального фонду – 34200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджєетів ";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових з програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

34 200

0

0

34 200

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

кошторис

8,00

0,00

8,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги

грн.

згідно розрахунку

4250,00

0,00

4250,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

згідно розрахунку

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження  №7 від 16.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –51754 гривень , у тому числі загального фонду – 51754 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України.;
Закон України "Про місцеве самоврядування".;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання  для місцевих бюджетів".;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами , внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617.;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Закон України "Про культуру";
Указ Президента України №490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Закон України "Про бібліотеку і бібліотечну справу" (із змінами 2009 року).

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

51 754

0

0

51 754

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

відділ культури Тальнівської РДА

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

звіт

5800,00

0,00

5800,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

звіт

295,00

0,00

295,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

звіт

6183,00

0,00

6183,00

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт

78,00

0,00

78,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.грн.

звіт

1400,00

0,00

1400,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на придбання одного примірника книжок

грн.

звіт

0,16

0,00

0,16

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

звіт

175,00

0,00

175,00

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

звіт

20,80

0,00

20,80

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

звіт

5,40

0,00

5,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження  №7 від 16.01.23019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –62271 гривень , у тому числі загального фонду – 58119 гривень та спеціального фонду – 4152 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс Укоаїни;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Наках міністерсва фінансів України  та Міністерства культури і туризму Укроаїни від01.10.2010р.№1150/41 "Про затвердження Типового переліку .бюджетних програм та результативних показників їх виконання  для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 04.12.2004р. №835 "Положення про клубне формування закладу культури системи Міністерства культури і мистецтв України".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

58 119

4 152

0

62 271

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

загальні збори

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі кількість гуртків

од.

звіт

6,00

0,00

6,00

 

 

 

кількість установ у тому числі клубів

од.

загальні збори

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

бюджет

58119,00

4152,00

62271,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

план

71,00

0,00

71,00

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

звіт

2510,00

0,00

2510,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

звіт

23,15

0,00

23,15

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

звіт

819,00

0,00

819,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження  №7 від 16.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60704 гривень , у тому числі загального фонду – 60704 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Закон України "Про благоустрій населених пунктів України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2009 року №1320-р "Про національний план дій щодо підвищення благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Підвищення рівня благоустрою міста

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

60 704

0

0

60 704

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

кошторис

60704,00

0,00

60704,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від16.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17000 гривень , у тому числі загального фонду – 17000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закону України "Про місцеве самоврядування";

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

підвищення соціального рівня життя населення в плані забезпечення автомобільних перевезеньпасажирів та вантажів,покращення технічного стану асфальтового покриття

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

2

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

17 000

0

0

17 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №7 від 16.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Лащівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Лащiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0118311 )

 ( 0511 )

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –300 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 300 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Закон України від 25.06.1991 №1264-хІІ "Про охорону навколишнього природного середовища";
Закон України від 21.12.2010 №2818-vі "Про Основні засади ( страрегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року  №1147 із змінами та доповненями "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспетиву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0

300

0

300

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

кошторис

0,00

300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Дворнікова Т.В.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)