Інформація                                                         Лащівської   сільської ради Тальнівського району Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою  для виготовлення та погодження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , право оренди якої пропонується для продажу на земельних торгах, виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, визнаної за рішенням суду відумерлою спадщиною та переданої до комунальної власності територіальної громади,  що розташовані в адмінмежах Лащівської сільської ради:

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,60  га в комунальну власність Лащівській  сільській раді ( що представляє інтереси територіальної громади) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право оренди якої пропонується для продажу на земельних торгах, виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки .

2.Дані про земельнуділянку:  Черкаська область, Тальнівський район в адмінмежах Лащівськоїсільської ради за межами населеного пункту:

Землі для ведення товарногосільськогосподарського  виробництва ( вид угідь – рілля) площею 2,60га.

3.Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою».

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт ( у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п'ять днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, на конкурентних засадах, затвердженого Міністерством аграрної політики та продовольства України  25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 березня 2012 року за №1655/21967 ( далі — Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи –підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії ліцензії;

- копії кваліфікаційних документів інженерів – землевпорядників;

- інформація про виконані проекти землеустрою за останні 2 роки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5.Строк подання конкурсної документації: за п’ять днів до проведення конкурсу ( включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 20415, Черкаська область, Тальнівський район, село Лащова , вул. Шкільна,50

7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 15.08.2016р.о15.00год. У приміщені сільської ради  за адресою: 20415, Черкаська область, Тальнівський район, село Лащова  вулиця Шкільна,50  телефон для довідок  9-17-10.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

20415, Черкаська область, Тальнівський район, село Лащова, вулиця Шкільна,50,  телефон для довідок 9 -17-10.

 

Секретар сільської ради                                                  Л.А.Данилюк