Інформація Лащівської     сільської ради  Тальнівсього району Черкаської області щодо проведення конкурсу з відбору виконавця  земельних торгів

 

 1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу  права оренди земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля, що розташована за межами населеного пункту в адмінмежах Лащівської  сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва .

  2. Дані про земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення, вид угідь – рілля, що розташована за межами населеного пункту в адмінмежах Лащівської  сільської ради Тальнівського району Черкаської області, площею 2,6033га, кадастровий номер 7124085000:01:001:0264.

  3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця робіт із  земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

       У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

          Переможець конкурсу забезпечує  фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України.

        Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

–  заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів –  суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат;

– інформацію про кількість проданих за попередні 24місяців учасником конкурсу лотів ( кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.),  ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною в гривнях та у відсотках   з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону або завірені копії) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).

     5. Строк подання конкурсної документації: до 12.00  год   09.01.2018року  року.

     Поштова адреса, за якою подаються документи: Черкаська область, Тальнівський район, с.Лащова,  вул.Шкільна, буд.50.поч.індекс.20415.

     Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 11.01.2018року о 10.00 год в приміщенні сільської ради  за адресою: Черкаська  область, Тальнівський район, с.Лащова, вул.Шкільна,буд.50, кабінет сільського голови.

      Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Черкаська область, Тальнівський район, с.Лащова,  вул.Шкільна, буд.50телефон для довідок: (04731)9-17-10.