ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

  15 листопада  2017 року             с.Лащова                                              №25/01

                          

«Про підсумки виконання сільського

 бюджету за 9 місяців 2017 року»

     Заслухавши звіт головного бухгалтера про виконання сільського бюджету за   9 місяців 2017 року, врахувавши висновки постійно діючої комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,сесія Лащівської сільської ради відмічає,що бюджетні установи ,які фінансуються із сільського бюджету,проводили роботу,спрямовану на виконання бюджету та стабілізацію соціально-економічної ситуації на території ради.

    Надходження доходів загального фонду сільського бюджету без урахувань дотації вирівнювання становить 629068,29 грн.,чим забезпечено виконання на  116,8% (при плані 538815 грн.).

     Надходження доходів спеціального фонду сільського бюджету становить 5361,81 грн.,чим забезпечено виконання на  122,2% (при плані  4388,00 грн.).

      Інша субвенція  при плані 23490 грн. поступило 20880 , виконання 89 %

      Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Лащівської сільської ради за 9 місяців 2017 року становить 86,9 % при плані 694406 гривень  фактично використано 603527,57 гривень.

      Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Лащівської сільської ради за 9 місяців  2017 року  становить 98,3 % при плані 35725 гривень  фактично використано 35109,08 гривень.

         Керуючись п.17,28 частини першої ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » та з метою забезпечення виконання  завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, Лащівська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року.  

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

                 Сільський голова                           Т.В.Дворнікова

 

ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

  15 листопада  2017 року             с.Лащова                                  №25/02

                          

«Про підсумки виконання сільського

 бюджету за 10 місяців 2017 року»

    Заслухавши звіт головного бухгалтера про виконання сільського бюджету за   10 місяців 2017 року, врахувавши висновки постійно діючої комісії сільської ради з питань планування бюджету і фінансів,сесія Лащівської сільської ради відмічає,що бюджетні установи ,які фінансуються із сільського бюджету,проводили роботу,спрямовану на виконання бюджету та стабілізацію соціально-економічної ситуації на території ради.

    Надходження доходів загального фонду сільського бюджету без урахувань дотації вирівнювання становить 765947,94 грн.,чим забезпечено виконання на  119,8% (при плані 639264 грн.).

   Інша субвенція  при плані 26100 грн. поступило 23490 , виконання 90 %

   Керуючись п.17,28 частини першої ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » та з метою забезпечення виконання  завдань щодо мобілізації фінансових ресурсів до сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, Лащівська сільська рада

  ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити звіт про виконання доходної частини сільського бюджету за 10 місяців 2017 року.  

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

                 Сільський голова                           Т.В.Дворнікова

 

     

ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Рішення

«15» листопада 2017 року                  с.Лащова                                       №25/03

Про внесення змін до рішення сесії 

сільської ради від 23 грудня 2016р №17/7

«Про сільський бюджет на 2017р.»

 

          Відповідно  статей 76,77, 78,  Бюджетного кодексу України,  п. 23 статті 26,статті 59   та пункту 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »

Лащівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити загальний обсяг доходівсільського бюджету  у сумі 887923грн. Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 885147 грн., спеціального фонду бюджету  2776 грн.(додаток №1).

  У складі доходів  сільського бюджету  міжбюджетні трансферти становлять 31324 грн.;

 2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік в сумі 992930 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 955298 грн.,та видатків спеціального фонду 37632 грн. згідно розподілу видатків бюджету с. Лащова на 2017рік (додаток №3).

3.Додатки №1, №3, №4 викласти в новій редакції (додатки із внесеними змінами додаються).

4.Внести зміни по КФК 0170,8021,8800,4060,4090,6650,6060(довідки про зміни додаються).

5.Затвердити розпорядження сільського голови  №5 від 14.08.2017р., №6 від 16.08.2017р., №7 від 22.08.2017р., №8 від 19.09.2017р., №9 від 06.11.2017р.,№10 від 09.11.2017р.,№11 від 13.11.2017р.

      6.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. внести відповідні зміни до кошторису.

7.Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію з планування бюджету та фінансування.

Сільський голова                                         Т.В.Дворнікова

 

                               ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

15 листопада

         с.Лащова 

25/04

                           

Про  Порядок проведення конкурсів

на право оренди комунального майна, що належить

Лащівській    територіальній громаді та 

затвердження Методики розрахунку,

ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,

форми типового договору оренди комунального майна

      У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, частини 6 статті 9 Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами, з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону, здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Лащівську    сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна, що належить територіальній  громаді  села.

3.     Затвердити:

-               Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Лащівській   територіальній  громаді (додаток №1);

    -       Методику розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна (додаток 2)

-               Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №3);

       4. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради від 27.12.2012 р№20/7  «Про  оренду комунального майна села Лащова»

      5. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення в місцевому  ЗМІ та на офіційному веб-сайті сільської ради.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування , бюджету та фінансів.

     Сільський   голова                                                 Т.Дворнікова

 
  GERB

 

 

 

                                  ЛАЩІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                 

                  РІШЕННЯ

 15 листопада 2017 року                  с.Лащова                                   №25/05

 Про утворення   конкурсної комісії

 з проведення конкурсів на право оренди

 комунального майна 

   Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна» із  змінами і доповненнями, Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради від 15.11.2017№25/4, з метою належного проведення  конкурсу на право оренди комунального майна, враховуючи пропозиції депутатів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсів на право оренди комунального майна та затвердити її у складі :

Голова комісії:          Руденко В.А. –  голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

Заступник голови :  Михайленко Н.П. –  голова постійної комісії з питань з питаньагропромислового комплексу, земельних   ресурсів, екології , комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту  населення.

Секретар  комісії : Данилюк Л.А. – секретар ради,

Члени комісії:        Лобунець О.В.–  депутат сільської ради,

                                 Жерелюк Н.П. –  депутат сільської ради,

                                  Гудима Т.П.  –  головний бухгалтер сільської ради.

    2.Комісії, утвореній згідно пункту 1 цього рішення, проводити свою діяльність згідно Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить  територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради від  15.11.2017№25/4.

    3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову.

Сільський голова                                                                       Т.Дворнікова             

 
  GERB

 

 

ЛАЩІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ             

                  РІШЕННЯ     

 15 листопада 2017 року                 с.Лащова                                   №25/06

Про Порядок проведення конкурсного

відбору суб’єктів оціночної діяльності

з незалежної (експертної) оцінки об’єктів

нерухомого майна, що є комунальною

власністю  територіальної громади

     Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від  29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України 19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями, керуючись статтею 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади , врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада

ВИРІШИЛА :

     1.Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади  (додається).

     2.Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення на офіційному сайті сільської ради.

     3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                          Т.Дворнікова

                               ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

15 листопада

         с.Лащова 

25/07


 

Про оголошення конкурсу з  відбору

суб’єкта оціночної діяльності

            Заслухавши інформацію сільського голови Т.Дворнікової  про необхідність проведення експертної оцінкинерухомого  майна  –нежитлового приміщення   - частина сільського клубу по вул.. Центральна,1,  в с.Лащова, Тальнівського району, Черкаської області,  яке є  комунальною  власністю  територіальної  громади    і  перебуває  на балансі  сільської ради, відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Фонду Держмайна України  від   29.08.2011  N 1270, зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України   19 вересня 2011 р.   за N 1096/19834  «  Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна № 659 від 20.05.2013,  на підставі рішення  сільської ради від 15.11.2017р. №25/6 «Про Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 ВИРІШИЛА:

   1. Оголосити    конкурс з відбору  суб’єкта  оціночної діяльності  для експертної оцінки  нерухомого  майна  –нежитлового приміщення – частини сільського клубу , що знаходиться за адресою  Черкаська область, Тальнівський  район,с. Лащова ,  вул. Центральна,1, загальною площею  35,5 кв. м. щоє комунальною власністю  територіальної громади  для  подальшого   поновлення договору оренди.

 2. Провести  конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності в приміщенні сільської ради  о 10.00 год. 08 лютого 2017р., але не раніше ніж через 20 днів після розміщення інформації про конкурс в друкованих ЗМІ і на web-сторінці сільської  ради в Internetчерез систему «Прозора».

3. Встановити, що :

3.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

3.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-    копії установчих документів учасника конкурсу;  

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

    4.  Конкурсна документація має  подаватися   до сільської ради   за адресою: вул.. Шкільна,50, с. Лащова, Тальнівський район, Черкаська область  (з відміткою «На конкурс»).

    5.  Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

     6.  Конкурсній комісії,  утвореній рішенням  сільської ради  від 15.11.2017р. № 25/5 для проведення конкурсу на оренду комунального майна,  здійснити конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,

     7. Голові конкурсної комісії провести засідання комісії  та надати  сільській раді протокол засідання конкурсної комісії не пізніше ніж на третій день після засідання.

Сільський голова                                                      Т.Дворнікова 

 

                                               

ЛАЩІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                 

РІШЕННЯ

15 листопада 2017 року                 с.Лащова                                  №25/08

Про відповідальну посадову особу за  

додержання законодавства про

охорону навколишнього природного середовища

     Відповідно до статей 15, 19  Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища»,  статті  21 Закону України «Про відходи», керуючись п.п. 1 п. «б» ч.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада
ВИРІШИЛА: 
 
1.                       Покласти  на  Михайленко Наталію Петрівну,  інженера-землевпорядника сільської ради спеціаліста ІІ категорії,  повноваження   по контролю  за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, за дотриманням законодавства щодо  збору, переробки, утилізації і захоронення відходів,  за  їх раціональним  використанням   та безпечним поводженням з відходами на  території села.  
2.     Контроль  за виконанням  рішення покласти на сільського голову. 
 
Сільський голова                                                                    Т.Дворнікова 

ЛАЩІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ                  

                    РІШЕННЯ

15 листопада2017 року                       с.Лащова                                  №25/09

Про постійно діючу  комісію сільської ради

з питань поводження з безхазяйними відходами   

     Відповідно до статей 12, 21 Закону України «Про відходи», керуючись Порядком    виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 3 серпня 1998 р. N 1217 , Порядком  ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. №2034 та з метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, сільська рада
ВИРІШИЛА: 

1.     Утворити постійно діючу комісію сільської ради з питань поводження з безхазяйними відходами  ( далі – комісія) у складі згідно з додатком 1. 
2.     Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань  поводження з безхазяйними відходами згідно з додатком 2. 
3.     Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  постійну комісію    

         сільської ради з питаньагропромислового комплексу, земельних   

         ресурсів, екології , комунального майна, соціального розвитку села,  

         охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту  

          населення.

Сільський голова                                                                            Т.Дворнікова 

                                      ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                          РІШЕННЯ

  15 листопада 2017 року                     с.Лащова                         №25/10

Про надання субвенції

на виконання  районної  програми 

«Освіта Тальнівщини» для

Лащівського НВК І-ІІ ступенів

     Розглянувши лист відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації  від 10.11.2017 вих.№625/07, зметою реалізації районної програми «Освіта Тальнівщини»,  керуючись ч.2 статті 85,  статтями   91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, статтею   65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”   сільська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Надати субвенцію районному бюджету длявиконання  районної Програми  «Освіта Тальнівщини» в частині  належного функціонування Лащівського   НВК І-ІІ ступенів  у листопаді  – грудні 2017 року, за рахунок  перевиконання дохідної частини загального фонду сільського  бюджету, враховуючи відсутність  заборгованості  бюджету за захищеними статтями видатків в сумі - 19348 (дев’ятнадцять тис. триста сорок вісім)грн.

-  на придбання продуктів харчування – 9348(дев’ять тис. триста сорок вісім) грн..

- на заробітну плату і на нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу – 10000 (десять тис.грн.)  

        2.  Головному бухгалтеру сільської ради, при внесенні змін до бюджету,   передбачити видатки у сільському бюджеті  для  надання субвенції районному бюджету згідно пункту 1 цього рішення.

         3. Уповноважити сільського голову,  на підставі цього рішення,  рішення про внесення змін до  сільського бюджету та укладеного  договору   здійснити передачу   коштів  між місцевими бюджетами.

          4..   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань

планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                      Т.Дворнікова

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 15  листопада 2017 року                    с.Лащова                                        №25/11

Про надання одноразової цільової

матеріальної допомоги учаснику АТО

Жерелюку Юрію Васильовичу

        Розглянувши заяву Жерелюка Юрія Васильовича, учасника АТО, демобілізованого 15 квітня 2016року, про надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання зимового одягу та пред’явлені документи: довідка про склад сім’ї, копія посвідчення учасника бойових дій, копія паспорта, ідентифікаційного номера, відповідно до рішення сільської ради від 23.12.2016 року №17/2 «Про  Програму «Турбота»  на 2017 рік», план заходів і кошторис витрат з її реалізації та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати одноразову цільову матеріальну допомогу учаснику АТО Жерелюку Юрію Васильовичу для придбання зимового одягу та взуття, в сумі 1 (одна) тисяча гривень, за рахунок коштів, виділених під Програму «Турбота на 2017».

       2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідний перерахунок

коштів на банківський рахунок Жерелюка Ю.В.

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                               Т. Дворнікова

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 15  листопада 2017 року                    с.Лащова                                        №25/12

Про надання одноразової цільової

матеріальної допомоги учаснику АТО

Артищенку Борису Миколайовичу

        Розглянувши заяву Артищенка Бориса Миколайовича, учасника АТО, демобілізованого 15 квітня 2016року, про надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання зимового одягу та пред’явлені документи: довідка про склад сім’ї, копія посвідчення учасника бойових дій, копія паспорта, ідентифікаційного номера, відповідно до рішення сільської ради від 23.12.2016 року №17/2 «Про  Програму «Турбота»  на 2017 рік», план заходів і кошторис витрат з її реалізації та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати одноразову цільову матеріальну допомогу учаснику АТО Артищенку Борису Миколайовичу для придбання зимового одягу та взуття, в сумі 1 (одна) тисяча гривень, за рахунок коштів, виділених під Програму «Турбота на 2017».

       2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідний перерахунок

коштів на банківський рахунок Артищенка Б.М.

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                               Т. Дворнікова

 

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 15  листопада 2017 року                    с.Лащова                           №25/13

Про надання одноразової грошової 

цільової допомоги учаснику  ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Ленкевичу Костянтину Олександровичу

        Розглянувши заяву Ленкевича Костянтина Олександровича, учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, про надання одноразової грошової цільової допомоги для вирішення соціально-побутових умов та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня  та врахувавши  пред’явлені документи: довідка про склад сім’ї, копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, копія паспорта, ідентифікаційного номера, відповідно до рішення сільської ради від 23.12.2016 року №17/2 «Про  Програму «Турбота»  на 2017 рік», план заходів і кошторис витрат з її реалізації та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати одноразову грошову цільову  допомогу учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  Ленкевичу Костянтину Олександровичу для вирішення соціально-побутових умов та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня  , в сумі 1 (одна) тисяча гривень, за рахунок коштів, виділених під Програму «Турбота на 2017».

       2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідний перерахунок

коштів на банківський рахунок Ленкевичу К.О.

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                               Т. Дворнікова

 

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 15  листопада 2017 року                    с.Лащова                                        №25/14

Про надання одноразової грошової  

цільової допомоги учаснику  ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Задвірному Миколі Дмитровичу

        Розглянувши заяву Задвірного Миколи Дмитровича, учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, про надання одноразової грошової цільової допомоги для вирішення соціально-побутових умов та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня  та врахувавши  пред’явлені документи: довідка про склад сім’ї, копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, копія паспорта, ідентифікаційного номера, відповідно до рішення сільської ради від 23.12.2016 року №17/2 «Про  Програму «Турбота»  на 2017 рік», план заходів і кошторис витрат з її реалізації та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати одноразову грошову цільову  допомогу учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  Задвірному Миколі Дмитровичу для вирішення соціально-побутових умов та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня  , в сумі 1 (одна) тисяча гривень, за рахунок коштів, виділених під Програму «Турбота на 2017».

       2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідний перерахунок

коштів на банківський рахунок Задвірному М.Д.

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                               Т. Дворнікова

 
  GERB

 

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 15 листопада2017 року                     с.Лащова                                        №25/15

Про надання одноразової  грошової 

допомоги на лікування  жительці села

Шевчук Марії Василівні.    

   Розглянувши заяву  гр.. Шевчук Марії  Василівни про виділення грошової допомоги на її лікування,  пред’явлені документи: довідка з Тальнівської ЦРЛ №771 від 06.11.2017 року, акт обстеження матеріально-побутових умов, копія паспорта та ідентифікаційного номера, довідка про склад сім’ї, враховуючи важке матеріальне становище сім’ї  Шевчук Марії Василівни  ,  відповідно до рішення сільської ради від 23 грудня  2016 року № 17/2 «Про сільську Програму «Турбота» на 2017 рік та план заходів і кошторис витрат з її реалізації» та керуючись п.22 ч. 1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів,  Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Надати одноразову грошову допомогу жительці села Шевчук Марії Василівні на її лікування  в сумі  3(три) тисячі гривень за рахунок коштів, виділених під Програму «Турбота» на 2017 рік.

2.     Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідий перерахунок коштів на банківський рахунок  Шевчук М.В.

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Дворнікову Т.В.

Сільський голова                                                            Т.В. Дворнікова

 

 
  GERB


    

                                 ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

  15 листопада 2017 року                    с.Лащова                                 №25/16 

 Про звіт сільського голови

 щодо здійснення державної

 регуляторної політики в 2017 році

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішення покласти на сільського голову та на комісію з питань планування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

  Сільський голова                                                         Т. Дворнікова                  

 
  GERB


                                                        

                                  ЛАЩІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ             

                  РІШЕННЯ

15 листопада 2017 року                   с.Лащова                               №25/17

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектів регуляторних

актів   сільської ради на 2018 рік

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік (додається)

          2. Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік до 15 грудня 2017 року в районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради   

    Сільський голова                                                    Т. Дворнікова    

 
  GERB

 

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

РіШЕННЯ

 15.11. 2017 року                             с.Лащова                                   №25/18

Про присвоєння Дворніковій Тамілі Василівні,

Лащівському сільському голові, чергового

рангу посадової особи місцевого самоврядування

       Керуючись Законом України «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 15 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування » та врахувавши успішне відпрацювання на займаній посаді понад два роки Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1.Присвоїти Дворніковій Тамілі Василівні, Лащівському сільському голові, черговий 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування з 10.11.2017 року.

         Врахувати, що Дворніковій Т.В. 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування було присвоєно рішенням сільської ради 10.11.2015 року №1/1 з 10.11.2015 року

      2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. доплату за черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування провести в розмірі, встановленому чинним законодавством України.

Сільський голова                                                  Т.В.Дворнікова

 
  GERB

 

 

ЛАЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ   СКЛИКАННЯ

                                                         

Р І Ш Е Н Н Я

15.11.2017р.                               с. Лащова                                 № 25/19          

 

Про        надання      дозволу     на       розроблення          проекту

землеустрою        щодо      відведення        земельної       ділянки                                                                  у   користування   на  умовах   оренди    терміном  на    49років,                                                        для  іншого  сільськогосподарського    призначення,   із  земель                                 комунальної     власності     Лащівської    сільської    ради,     які                                         відносяться до категорії земель - землі сільськогосподарського                                           призначення,  вид угідь –землі під  сільськогосподарськими  та                                                іншими господарськими будівлями і дворами                                            

          Розглянувши заяву директора ПП «Білий Брід» Данилюка Василя Валентиновича про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею - 4,00 га у користування на умовах оренди терміном на 49 років для іншого сільськогосподарського призначення, із земель комунальної власності Лащівської сільської ради, які відносяться до категорії  земель – землі сільськогосподарського призначення, вид угідь землі–під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами та  керуючись статтями 12,92,122,123, ч.ст.134 Земельного Кодексу України,ст.50 Закону України «Про землеустрій» ,пунктом 34 частини І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада                                                                                                                                                       

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                      1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею - 4,00га у користування на умовах оренди терміном на 49 років ПП «Білий Брід»  для іншого сільськогосподарського призначення, із земель комунальної власності Лащівської сільської ради, які відносяться до категорії  земель – землі сільськогосподарського призначення, вид угідь землі–під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами за адресою: Черкаська область ,Тальнівський район, с.Лащова, вул.. Білий Брід»,30.

2.Директору ПП «Білий Брід» Данилюку В.В. замовити та виготовити продовж шість місяців проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди  та надати на затвердження рішенням сесії сільської ради.                                                                                 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради.                 

 

Сільський голова                                                         Т.В.Дворнікова

 

 

 
  GERB


ЛАЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ   СКЛИКАННЯ

                                                       

РІШЕННЯ

15.11.2017р.                               с. Лащова                                 № 25/20          

 

Про     затвердження     проекту,    із  землеустрою,        щодо                                                              відведення       земельної     ділянки     площею   –  0,0337га                                                                 громадянці   Данилюк    Мирославі    Василівні у    власність,                                                                   для   індивідуального   садівництва   із    земель комунальної                                  власності    Лащівської    сільської   ради, які   відносяться до                                      земель   сільськогосподарського   призначення,      вид угідь -                                            багаторічні    насадження,   за    адресою:   20145,  Черкаська                                 область,Тальнівський район, с. Лащова, вул. Центральна,б/н. 

       

      Розглянувши заяву громадянки Данилюк Мирослави Василівни про затвердження проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею – 0,0337га у власність,  для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності  Лащівської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь - багаторічні насадження та керуючись статтями 22,122,123,186,186-1 Земельного Кодексу України, ст..55 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лащівська сільська рада  

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею – 0,0337га у власність, для індивідуального садівництва, із земель комунальної власності Лащівської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь - багаторічні насадження, за адресою: 20415, Черкаська область, Тальнівський район, с.Лащова, вулиця Центральна,б/н, кадастровий номер земельної ділянки  7124085000:02:001:0306.                                                                                                                                                                                                                 2.Надати земельну ділянку площею – 0,0337га, громадянці Данилюк Мирославі Василівні у власність, для індивідуального садівництва.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову Т.Дворнікову.

 

Сільський голова                                     Т.В.Дворнікова             

 

ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЯТА  СЕСІЯ  VІІ   СКЛИКАННЯ

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

15.11.2017р.                         с. Лащова                №25/21          

  

Про відмову у наданні дозволу на складання

проекту відведення земельної ділянки

 

           Розглянувши заяву громадянина Гончарука О.М. від 27.10.2017р.№   -Г, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у  користування на умовах оренди для сінокосіння та випасання худоби із земель комунальної власності за адресою с.Лащова вулиця Білий Брід,б/н., керуючись статтями 12,92,122,123,ч.2 ст.134 Земельного Кодексу України, пунктом 34частини І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лащівська сільська рада    

 ВИРІШИЛА:  

          1.Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди громадянину Гончаруку О.М. орієнтовною площею 3,00га що знаходиться за адресою с.Лащова вул.. Білий Брід,б/н, для сінокосіння та випасання худоби згідно статтей 120,123 Земельного кодексу України, та відсутністю у заявника  відповідної  худоби для її випасання.

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради.

 

   

Сільський голова                                                      Т.В.Дворнікова