ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ               

                  РІШЕННЯ

 

    06.07.2016 року                      с. Лащова                                  №10/1

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2017 року на території села Лащова      місцеві податки і збори    :

   * 1.податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості  та   для об’єктів нежитлової нерухомості(визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

     1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

     1.1.2. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

     1.1.3. згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

     1.1.4. згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

    1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

    1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

    1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

    1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

    1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

   * 1.2.транспортний податок, при цьому врахувати, що :

    1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

     1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

     1.2.4. ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

     1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

     1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

   *1.3. туристичний збір, при цьому врахувати, що :

     1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

     1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

     1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

     1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

     1.3.4. справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

     1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

     1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

    *1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

     1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     1.4.2. об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

      1.4.3. базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

      1.4.3. ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

      1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

     1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

     *1.5. встановити з 1 січня 2017  року єдиний податокта врахувати, що :

       1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групп, особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3. не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групиособи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

              1.5.4..  під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

              1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

              1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

  1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПодатковимКодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного упідпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПодатковогоКодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главіІ розділу XIVПодаткового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громадзастосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

           2.Секретарю сільської ради :

          2.1.Оприлюднити  дане   рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що оголосити  в ЗМІ до 15  липня цього року.

         2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

       3.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Секретар сільської ради                                                       Л.А. Данилюк

 

                                   ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ВОСЬМА  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ      

                  РІШЕННЯ

06.07. 2016 року                        с.Лащова                                       №10/2

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  02.12.2010р.№2/6, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с.Лащова       за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

     1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах : рілля                                    

                       40е         4793  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 40,36 грн./га

                        41е         5371  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 45,22 грн./га

                        49е         4215  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 35,49 грн./га

                       50е         3140  х 1,756  х 3,997 х 1,2   х  0,1% = 26,43 грн./га

                        51е         2562  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 21,57 грн./га

                        55е         4793  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 40,36 грн./га

                        56е         3636  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 30,30 грн./га

                       57е         2892  х 1,756  х 3,997 х 1,2   х  0,1% = 24,34 грн./га

                       209е        5702  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 48,02 грн./га

                       210е        4628  х 1,756  х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 38,97 грн./га

                                                            Сіножаті:

                             49е        1922   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 9,21 грн./га

                             50е        1244   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 5,96 грн./га

                             51е        1018   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 4,87 грн./га

                             56е        1432   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 6,86 грн./га

                             57е        1055   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 5,05 грн./га

                             141        452     х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 2,17 грн./га

                             209е      2751   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 13,2 грн./га

                             210е      2261   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 10,84грн./га

                                                             Пасовища:

                             40е        1476   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 7,05 грн./га

                             41е        1654   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 6,34 грн./га

                             49е        1298   х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 7,93 грн./га

                             50е        814     х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 3,90 грн./га

                             51е        636     х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 3,04  грн./га

                             55е        1476    х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 7,05 грн./га

                             56е        916      х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 4,39 грн./га

                             57е        738      х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 3,54 грн./га

                             141е      305      х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 1,46 грн./га

                             209е      1832    х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 8,78 грн./га

                             210е      1501    х 3,997 х 1,2  х  0,1% = 7,19 грн./га

 1.2.для багаторічних насаджень -0,03, в тому числі по агрогрупах:

                             40е        7002   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  = 10,08 грн./га

                             41е        7282   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  = 10,47 грн./га

                             49е        5695   х 3,997 х 1,2   х 0,03%   = 8,19   грн./га

                             50е        3548   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  = 5,10   грн./га

                             51е        2614   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  = 3,75   грн./га

                             55е        4948   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  = 7,11   грн./га

                             56е        3641   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  = 5,24   грн./га

                             57е        2894   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  =  4,16  грн./га

                             209е      6442   х 3,997 х 1,2   х 0,03%   =  9,26  грн./га

                             210е      4388   х 3,997 х 1,2   х  0,03%  =  6,31  грн./га

   1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

                                  4,16 х 3,997 х 1,433 х 1% х  10000 = 2382,72 грн./га

   1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

                                2,27 х 3,997 х 1,433 х 1% х 25%  х 3 х 10000 = 325,04 грн./га

   1.5.  за  землі  громадського призначення :

                                4,17   х 3,997 х 1,433 х 1% х  10000 = 2388,45 грн./га

                           3,28   х 3,997 х 1,433 х 1% х  10000 = 1878,69 грн./га

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

Квартали №1, 5    - 4,10 х 3,997 х 1,433 х 1% х 3%  х 10000 = 70,44 грн./га

               №2        - 4,23 х 3,997 х 1,433 х 1% х 3%  х 10000 = 72,68 грн./га

               №3,4,6  - 4,32 х 3,997 х 1,433 1%  х 3%    х 10000 = 74,22 грн./га

             №7,8     - 5,96 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 102,41 грн./га

             №9        - 6,57 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 112,89 грн./га

             №10      - 6,26 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 107,56 грн./га

             №11      - 6,57 х 3,997 х 1,433 х  1% х3%   х 10000 = 112,89 грн./га

             №12,14 - 5,95 х 3,997 х 1,433 х 1%   х 3% х 10000 = 102,24 грн./га

             №13,20 - 6,57 х 3,997 х 1,433 х 1%   х 3% х 10000 = 112,89 грн./га

             №15      - 4,46 х 3,997 х 1,433 х 1%   х 3% х 10000 = 76,63грн./га

              №16      - 4,23 х 3,997 х 1,433 х 1%   х 3% х 10000 = 72,68 грн./га

               №17,18 - 4,32 х 3,997 х 1,433 х 1%   х 3% х 10000 = 74,22 грн./га

               №19      - 4,55 х 3,997 х 1,433 х 1%   х 3% х 10000 = 78,18 грн./га

            №21,23 - 5,95 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 102,24  грн./га

             №24      - 5,96 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 102,41 грн./га

             №25      - 5,66 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 97,25 грн./га

              №26      - 5,66 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3%  х 10000 = 97,25 грн./га

             №27      - 5,66 х 3,997 х 1,433  х 1%  х 3%  х 10000 = 97,25 грн./га

             №28-29 - 5,38 х 3,997 х 1,433  х 1%  х 3%  х 10000 = 92,44 грн./га

             №30,32  -5,66 х 3,997 х 1,433  х 1%  х 3%  х 10000 = 97,25 грн./га

          №33       -5,66 х 3,997 х 1,433  х 1%  х 3%  х 10000 = 97,25 грн./га

          №34-35,37 - 4,77 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3% х 10000 = 81,93 грн./га

          №38      - 5,03 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3% х 10000 = 86,42 грн./га

           №39-41 - 5,17 х 3,997 х 1,433 х 1%  х 3% х 10000 = 88,83 грн./га

    1.7. за  землі  транспорту:  8,38х 1 % х 10000 = 838,00

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.9.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

     1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :                                                                                                                    

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

     7. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

     8. Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради..

     9. Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )   встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

     10. Секретарю сільської ради  офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

    При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів

 

Секретар сільської ради                                                          Л.А. Данилюк  

Сільський голова                                                                   Т.В. Дворнікова

                                ЛАЩІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     ДЕСЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VІІ  СКЛИКАННЯ                

                  РІШЕННЯ

    06.07. 2016 року                с.Лащова                        № 10/3

Про встановлення на території

Лащівської сільської ради акцизного податку 

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів в 2017 році

    Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, п.п. 12.4.4 п.12.4 ст.12 ,   п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212,  п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213, п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214, п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215  Податкового кодексу України, Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  бюджету, планування та  фінансів  , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1.Взяти до відома, що  підпунктом 215.3.10 пункту 215. 3 статті 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, зафіксовано розмір ставки акцизного податку  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.   

   2. Встановити   ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради  у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків та сплачувати  його в порядку згідно з додатком .

     3.. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

4.     Дане рішення вступає в силу з дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2017року.

Секретар сільської ради                               Л.А.Данилюк                                                                      

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 06.07. 2016 року                    с.Лащова                                        №10/4

Про надання одноразової грошової допомоги

учаснику АТО Жерелюку Юрію Васильовичу

        Розглянувши заяву Жерелюка Ю.В., учасника АТО, демобілізованого 15 квітня 2016року, про надання одноразової грошової допомоги на реабілітацію та пред’явлені документи: довідка про склад сім’ї, копія посвідчення учасника бойових дій, копія паспорта, ідентифікаційного номера, відповідно до рішення сільської ради від 25.12.2015 року №3/6 «Про комплексну Програму соціального захисту населення на 2016 рік» та керуючись п.22 Ч 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати одноразову грошову допомогу учаснику АТО Жерелюку Юрію Васильовичу на реабілітацію, в сумі 3 (три) тисячі гривень, за рахунок коштів, виділених під Програму соціального захисту населення на 2016 рік.

       2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідний перерахунок

коштів на банківський рахунок Жерелюка Ю.В.

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Секретар сільської ради                                                               Л.А.Данилюк

ЛАЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 06.07. 2016 року                    с.Лащова                                        №10/5

Про надання одноразової грошової допомоги

Артищенко М.В. для її чоловіка , учасника АТО

Артищенка Бориса Миколайовича

        Розглянувши заяву Артищенка М.В., про надання одноразової грошової допомоги для її чоловіка, учасника АТО  Артищенка Бориса Миколайовича, який перебуває в зоні АТО з 22.05.2015року по даний час, та пред’явлені документи: довідка про склад сім’ї, копія довідки про безпосередню участь особи в зоні АТО, копія паспорта, ідентифікаційного номера, копія свідоцтв про одруження та народження сина, відповідно до рішення сільської ради від 25.12.2015 року №3/6 «Про комплексну Програму соціального захисту населення на 2016 рік» та керуючись п.22 Ч 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, Лащівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Надати одноразову грошову допомогу Артищенко Марині Володимирівні для її чоловіка Артищенка Бориса Миколайовича в сумі 3 (три) тисячі гривень, за рахунок коштів, виділених під Програму соціального захисту населення на 2016 рік.

       2.Бухгалтеру сільської ради Гудимі Т.П. провести відповідний перерахунок

коштів на банківський рахунок Артищенко М.В.

       3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Секретар сільської ради                                                               Л.А.Данилюк