ЛАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                            РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

від  28.07.2014 року   № 36

      с.Лащова  

Про призначення особи, відповідальної

за оприлюднення проектів та актів органів

місцевого самоврядування та їх посадових

осіб

       Відповідно до частинами 5, 11 статті 59   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", із змінами, що  внесені Законом України від 27.03.2014 р. № 1170 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» :

 

1.     Призначити Гончарук Наталію Миколаївну – секретаря сільської ради, особою, відповідальною за оприлюднення проектів та актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

 

2.     Взяти до відома , що :

2.1.оприлюдненню підлягають проекти та  акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що мають нормативно- правовий характер – це  проекти та рішення виконавчого комітету, сільської ради  і розпорядження сільського голови, щоне носять індивідуальної дії;

2.2.відповідальна особа, яка зазначена в п.1 цього розпорядження, слідкує та відповідає за реєстрацією документів, які підлягають оприлюдненню та здійснює оприлюднення  проектів та актів на офіційній інтернет-сторінці сільської ради, або в ЗМІ, або на Дошці оголошень сільської ради, про що окремо зазначається в акті;

2.3.веде журнал реєстрації дат оприлюднення проектів та актів органу місцевого самоврядування, в тому числі в ЗМІ та на Дошці оголошень;

2.4. терміни та порядок оприлюднення вказані в рішенні сільської ради від 24.07.2014  № 32/4   «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній інтернет сторінці  сільської ради та Переліку інформації з обмеженим доступом» .

 

3. Контроль за цим розпорядженням залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                 О.Маліванчук